Poeto ir filosofo studijų ir straipsnių knyga prisodrinta aktualiausių socialinės dabarties apmąstymų Pirmas skyrius aprėpia globalizacijos laisvosios rinkos populiariosios kultūros ir tradicinių vertybių sąveikas Antrame skyriuje autorius aiškinasi kodėl kultūrinės atminties ir tautinio tapatumo klausimai stumiami į nuošalę ir kaip interpretuojama sovietinė patirtis Trečio skyriaus apmąstymai inspiruoti minėtais požiūriais reikšmingų kūrinių Refleksijomis remiasi šiuolaikinės filosofijos prieigomis ir asmeniška laikysena


3 thoughts on “Vėluojanti savastis