Amazing Ebook, Matsumoto taiyō purasu nikora do kureshīnihon to furansu o musubu futari no mangaka ni yoru irasutoshū By 2014. editor: Tōkyō : Genkōsha This is the best favorite book with over 859 readers online here.